Netbeheerder Liander: 12 hennepkwekerijen per week

Gepubliceerd op 9 maart 2020 om 10:24

persbericht van Alliander N.V. -- foto Harrie Muis

Melden hennepteelt voorkomt onveilige situaties en kosten

De fraudespecialisten van netbeheerder Liander ontdekten afgelopen jaar samen met de politie 648 hennepkwekerijen waarbij sprake was van energiediefstal, zo’n twaalf per week. Het ging om zo’n 36,7 miljoen kilowattuur (kWh), vergelijkbaar met het energieverbruik van 10.000 huishoudens per jaar. Het aantal opgespoorde kwekerijen loopt al enkele jaren terug, omdat daders steeds creatiever worden en mensen minder melden. Liander doet dan ook samen met gemeenten en politie de oproep vermoedens van hennepteelt te melden. Zo voorkomen we onveilige, brandgevaarlijke situaties en onnodige maatschappelijke kosten.

Gevaarlijke situaties

Meestal heeft een hennepkwekerij een illegale en onveilige aansluiting op het energienet en zit de stroomvoorziening amateuristisch in elkaar. Samen met het hoge en langdurige stroomverbruik (12 tot 18 uur per dag) zorgt dit voor gevaarlijke situaties, ook voor de direct omwonenden. Het risico op oververhitting, smeltende kabelisolatie, kortsluiting, elektrocutie, brand en koolmonoxidevergiftiging neemt daardoor toe. Daarnaast kan energiediefstal leiden tot spanningsdips en storingen waardoor de continuïteit van het transport van energie in gevaar wordt gebracht.

Maatschappelijke kosten

Als netbeheerder zijn wij verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van ruim drie miljoen klanten. Het is onze primaire taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid om energie voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Wanneer een hennepkwekerij is ontdekt, probeert Liander de netto gestolen energie dan ook te verhalen bij de veroorzakers. Wanneer de schade niet kan worden verhaald, wordt deze verwerkt in de energietarieven en draait de maatschappij op voor de kosten.

Het aantal hennepkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt, is slechts het topje van de ijsberg. Naar schatting zijn er zo’n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland waarvan ongeveer 8.000 in het verzorgingsgebied van Liander. Ieder jaar stelen deze kwekerijen in totaal zo’n 320 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit van Liander. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 91.000 huishoudens. De schade bedraagt circa 14 miljoen euro.

Aanpak van energiediefstal

Om de maatschappelijke kosten terug te dringen en onveilige situaties te voorkomen, geeft Liander prioriteit aan de aanpak van energiediefstal. Dagelijks zet Liander collega’s in om onveilige situaties en energiediefstal op te sporen. Zij werken nauw samen met politie, OM, gemeenten en woningcorporaties. Wanneer kwekerijen worden aangetroffen, zorgt Liander voor het veiligstellen van de energievoorziening en het inventariseren van de gestolen energie. Daarnaast probeert het Platform Energiediefstal van Netbeheer Nederland de diefstal hoger op de prioriteitenlijst van politie, justitie en gemeenten te krijgen.

Melden

Het aantal opgespoorde kwekerijen loopt al een paar jaar terug. Deels omdat hennepkwekerijen moelijker op te sporen zijn, daders worden steeds creatiever, maar ook omdat mensen minder melden. Het is dan ook belangrijk dat vermoedens van hennepteelt worden gemeld bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een hennepkwekerij is bijvoorbeeld te herkennen aan een permanent vreemde geur rond het pand en warmte-uitstraling via muren.