Stichting Dorpsbelangen De Lutte
SDDL

Welkom op onze website 

De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling:

  • Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van ons dorp.
  • Het oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en/of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan en wil oppakken.
  • Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente Losser (= college B&W, Gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

Activiteiten/Nieuws

Bouw Veldschuur gaat beginnen

Het plan voor de Veldschuur lag al jaren op de plank maar binnenkort start de bouw van een Veldschuur op het terrein van Erve Boerrigter. Een werkgroep, onder leiding van Ben Groote Beverborg, bestaande uit vrijwilligers met uiteenlopende vakkennis en leerlingen van het TCC, locatie Potskampstraat,  gaat aan de slag om deze schuur te realiseren. We verwachten dat de Veldschuur rond de zomer van 2024 klaar is. 

Lees meer »

Afscheid José

Onlangs hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid José Bossink. 10 jaar lang heeft ze zich ingezet voor de Lutterse gemeenschap. Mooie dankwoorden van de voorzitter vielen haar ten deel. Ook de Gemeente Losser had een mooi afscheidscadeau voor José. José bedankt namens heel De Lutte 

Lees meer »

Onthulling sculptuur gebr. Heebing

Gebroeders Heebing uit De Lutte onthullen zelf de sculptuur die zij van de inwoners van De Lutte mochten ontvangen voor hun tomeloze inzet voor de gemeenschap al die jaren dat ze actief waren met hun bedrijf. Gefeliciteerd. 

Lees meer »

De Veldschuur

Subsidie ontvangen van de Rabobank Zuid en Oost Twente € 7.500, - voor de bouw van de nieuwe Veldschuur in De Lutte bij Erve Boerrigter. Binnenkort starten we met de vrijwilligers.

Lees meer »

Wijkagent Bennie Peters neemt afscheid

Vanavond, 3 april 2023, afscheid genomen van Bennie Peters wijkagent voor o.a. De Lutte. Hij gaat met een welverdiend (vroeg)pensioen. Bennie, dank voor je inbreng tijdens onze vergaderingen. Wethouder Marian Oosterbroek was hierbij aanwezig voor de Gemeente Losser.

Lees meer »

Repaircafé

Op initiatief van de Stichting Dorpsbelangen wordt woensdag 22 september het allereerste Repair Café gehouden in dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. Van 19.00 tot 20.00 uur staan vrijwilligers klaar om gratis te helpen bij het repareren van alle mogelijke apparaten. 

Lees meer »