Stichting Dorpsbelangen De Lutte

Welkom op onze website 

De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling:

  • Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van ons dorp.
  • Het oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en/of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan en wil oppakken.
  • Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente Losser (= college B&W, Gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

Wijkagent Bennie Peters neemt afscheid

Vanavond, 3 april 2023, afscheid genomen van Bennie Peters wijkagent voor o.a. De Lutte. Hij gaat met een welverdiend (vroeg)pensioen. Bennie, dank voor je inbreng tijdens onze vergaderingen. Wethouder Marian Oosterbroek was hierbij aanwezig voor de Gemeente Losser.

Lees meer »

Repaircafé

Op initiatief van de Stichting Dorpsbelangen wordt woensdag 22 september het allereerste Repair Café gehouden in dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. Van 19.00 tot 20.00 uur staan vrijwilligers klaar om gratis te helpen bij het repareren van alle mogelijke apparaten. 

Lees meer »