VERSPREIDING LIWWADDERS

HUIS AAN HUIS IN DE WIJKEN EN DORPEN (WISSELEND)
VERSPREIDPUNTEN (DIE REGELMATIG WORDEN AANGEVULD; MET STER* MEERDERE MALEN)

CAMMINGHABUREN:
JUMBO*, ALBERT HEIJN*, PRIMERA, BAKKER VAN DEN BERG, SLAGER SMIT, RENÉ FISH AND CHIPS, WIJKCENTRUM, GEZONDHEIDSCENTRUM;

VRIJHEIDSWIJK:
JUMBO*, MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM; BILGAARD: ALBERT HEIJN*, BAKKERIJ VAN DEN BERG, SCHOEN- EN SLEUTELSER VICE BILGAARD, SLAGER SMIT, GROENTEZAAK YNE EN HINKE VAN DER MEULEN; GEZONDHEIDSCENTRUM, CAFÉ BILGAARD, PRIMERA, SNACKBAR DOUBLE FF, CHINEES-RESTAURANT MEI WAH;

WESTEINDE:
POIESZ*, SNACKBAR DE TILLE, KAPPER, ZORGCENTRUM SWETTEHIEM, GEZONDHEIDSPLEIN WEST EINDE;

VALERIUS:
VISZAAK DE GEZONDE APOTHEEK*, ELY'S LUNCHROOM, TANKSTATION VALERIUSSTRAAT;

WESTEN:
HOTEL WTC, KAMER VAN KOOPHANDEL, MEUBELZAAK DE TIJD WONEN, EUROHOTEL;

NIJLÂN:
LIDL*, ALDI*, CAFÉ ‘T WAP, DALSHEIM FOTOGRAFIE, PIZZERIA ADRIANO;

ALDÂN: POIESZ*, SNACKBAR DOUBLE FF, APOTHEEK BENU, ZORGCENTRUM ERASMUSHIEM, ZORGCENTRUM ALDLÂNSTATE, TANKSTATION ALDLÂNSDIJK, MEDISCH CENTRUM

LEEUWARDEN; HEECH TERP/SCHIERINGEN:
POEISZ*, SNACKBAR RONDWEG, WIJK CENTRUM;

CAMBUURPLEIN:
JUMBO*, PRIMERA, APOTHEEK BOITEN*;

WINKELCENTRUM LEEUWERIKSTRAAT:
JUMBO*, PRIMERA TROELSTRAWEG, SNACKPOINT DE LEEUWERIK;

BLEEK- LAAN E.O.:
POIESZ*, JUMBO*, TRYATER;

VLIET:
SNACKBAR ‘T VLIET, SNACKBAR DE CENTRALE, BAKKER TROMP, HALAL SLAGERIJ ATLAS;

ORANJEWIJK: ALBERT HEIJN*;

ACHTER DE HOVEN: EETHUIS POTMARGE, WIJKCENTRUM J.H. KNOOP STRAAT;

TIJNJEDIJK: ALBERT HEIJN XL* (MIRO), AKO, VISZAAK HOLLANDER, TUINCENTRUM KLAVER, BP TANKSTATION;

WTC: JUMBO*;

SCHRANS:
ALBERT HEIJN*, , DECO HOME, BIO BIJ JANSEN, FRIESE SCHRIJFKAMER, SCHOOTSTRA VIS*, FIETSSTATION 058, TABAKSZAAK PETER VAN DER KAMP*;

ZUIDERBUREN:
JUMBO*; DE HEMRIK: , GROOTHANDEL MAKRO, SNACKBAR HEMRIK, FRIESCHE OLIE EN VERFHANDEL, OMROP FRYSLÂN;

DE ZWETTE:
SNACKBAR LORENTZ, DE FABRIEK, GROOTHANDEL SLIGRO, CRYSTALIC, MOTOPORT LEEUWARDEN;

GROTE WIELEN: RESTAURANT DE GROTE WIELEN

CENTRUM LEEUWARDEN:
BOUWBEDRIJF DE VRIES , ORANJE HOTEL*, AKO STATION*, STATIONSKAPPER*, CAFÉ DE STEE, CAFÉ WAPEN VAN LEEUWARDEN, RESTAURANT DE WALRUS*, RES TAURANT SPINOZA, CAFÉ ORANJE BIERHUIS, CAFÉ DE TOETER, IERSE PUB PADDY O'RYAN, EETCAFÉ HET LEVEN, IJZERHANDEL POSTMA, DE WERELD VAN THEE, HOTEL STADHOUDERLIJK HOF, HOTEL ‘T ANKER, HOTEL POST PLAZA*, SIGARENZAAK TETMAN DE VRIES, RESTAURANT DE WAAG, LEKTUURHAL OVER DE KEL DERS*, RESTAURANT SARAY, RESTAURANT BOSPORUS, RESTAU RANT EINDELOOS, RESTAURANT FELLINI, DOPPIO ESPRESSO*, RESTAURANT DE BURGEMEESTER VAN NAPELS, FIRE CAFÉ*, BARREVOETS, URKER VISZAAK, RESTAURANT DE KOPEREN TUIN, CAFÉ DE MARKIES, LUNCHROOM DE BROODTROMMEL, CAFÉ DE BRASS, RESTAURANT DE VLIEGENDE HOLLANDER, BAGELS AND BEANS, BAKKER BART, SPAR, LUNCHROOM SPIEGELAAR, CAFÉ WOUTERS, DE-CAFÉ, EETCAFÉ DIKKE VAN DALE, DE BRASSERIE MARIA LOUISE, CHINEES RESTAURANT KOTA RADJA, EKO PLAZA*, SLIJTERIJ JELLE, CROISSANTERIE VITTORIO, SNACKBAR ELY'S, ALBERT HEIJN*, VAN DER VELDE BOEKEN*, GALERIE DE ROOS VAN TUDOR, GALERIE DE VRIES, FRIESCHE CLUB, NEUS HOORN, KUNSTKADE, RABOBANK ZAAILAND*, BRASSERIE FRIES MUSEUM*, GRAND CAFÉ Z, SCHOUWBURG DE HARMONIE, HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN, TRESOAR, BIBLIOTHEEK DBIEB*, STADHUIS, STADSKANTOOR OLDEHOOFSTERKERKHOF, PROVINCIEHUIS*

WIRDUM:
SPAR, HOTEL-CAFÉ DUHOUX

GROU:
ESSO TANKSTA TION, HOTEL OOSTERGO, THEEHUIS, VISZAAK, JUMBO*, POIESZ, SNACKBAR TAMARINDE, EETHUIS AMICAAL

WERGEA:
SUPER MARKT ATTENT HANSMA, SLAGER HARMKE ANEMA

DRONRYP:
IT HOLT

MENALDUM:
POIESZ

JELLUM:
RESTAURANT JONKER SIKKE

WEIDUM:
HOTEL WEIDUMERHOUT

AKKRUM:
POIESZ, HERBERGH DE CLEEF, BAKKERIJ BOONSTRA

REDUZUM:
DE BLAUWE TENT, SLAGERIJ

WYTGAARD:
 FREDERIKA’S TAARTEN & SA

STIENS:
ALBERT HEIJN*, POIESZ*, JUMBO*, EATCORNER PITER JELLES, VISKRAAM, BRUNA, PRIMERA, TENNISVERENIGING

HURDEGARYP:
ALBERT HEIJN, POIESZ, SLAGER RYPMA, PRIME RA, HOTEL VAN DER VALK

OENTSJERK:
BAKKER BRAAKSMA

WYNS: DE WINZE

GYTSJERK:
ALBERT HEIJN*, VISKRAAM BINNE VAN DER KOOI, TANKSTATION VAN DEN BELT, POSTKANTOOR  

BURGUM:
BOEKHANDEL FRANKE ATSMA EN ANNEKE JAGER