NHL: Behoefte aan lerarenondersteuners en instructeurs

Gepubliceerd op 8 maart 2020 om 11:28

Tekst: NHL/Stenden

Het onderwijs verandert waar we bij staan. Zaken als het lerarentekort, differentiatie in het onderwijs en druk vanuit ouders, maken het er allemaal niet makkelijker op. Dit vraagt om nieuwe methodes, nieuwe manieren van werken. Maar ook om nieuwe mensen die aandacht besteden aan ‘leren leren’ en het aanleren van beroepsvaardigheden. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor lerarenondersteuners en instructeurs, hiervoor kunnen zij vanaf september de opleiding tot Didactisch Educatief Professional volgen.

Vraag vanuit het werkveld

Mirjam Pruiksma, lid van het College van Bestuur van stichting Speciaal Onderwijs Fryslân, legt uit: “Met een hbo-diploma op zak kun je als lerarenondersteuner een deel van de verantwoordelijkheden van een leerkracht overnemen. Je kunt een specifiek onderdeel zoals lezen onder je hoede nemen en ook rapporteren in het leerlingvolgsysteem. Dat is een groot verschil met een onderwijsassistent, welke deze verantwoordelijkheid niet mag dragen. Het zelf initiatief durven, mogen en kunnen nemen zorgt ervoor dat de druk op de leerkracht iets verminderd. We missen eigenlijk vaak juist deze functies, die tussen onderwijsassistent en leerkracht, die van educatief professional of lerarenondersteuner.”

“We zien al langere tijd dat de vraag naar differentiatie in functies toeneemt,” licht Pruiksma toe. “Er zijn veel onderwijsassistenten met ambitie, die geen leraar willen worden maar wel een stapje extra willen zetten. De stap naar leerkracht is dan groot. Qua werk, maar ook salaris. Bovendien zorgen de veranderingen in het werkveld al langere tijd voor de behoefte aan differentiatie in functies binnen het onderwijs.”

Edith Snijders, schoolopleider bij het Friesland College, geeft aan dat instructeurs ook binnen het mbo van groot belang zijn: “We zijn een beroepsopleiding en daarbij is kennis uit de praktijk natuurlijk cruciaal. Onze instructeurs komen zelf vaak uit de praktijk en hebben daardoor veel kennis uit het bedrijfsleven. Ze hebben bovendien een voorbeeldfunctie en laten zien hoe je nieuwe technieken aan kunt leren.”

Huidige onderwijs roept om verandering

Het huidige lerarentekort is ook een reden om op een andere manier naar het huidige onderwijs te kijken. “De nieuwe organisatievorm is al langer belangrijk, het huidige tekort is een aanleiding om hier versneld naar te kijken. Hoe ziet een groep er uit? Waar werken de docenten? Scholen moeten daarbij blijven kijken naar huidige budgetten want die veranderen niet. Maar het huidige tekort maakt de bereidheid om verder te kijken groter,” legt Pruiksma uit. Hoe ze het budget inzetten, dat bepaalt de school zelf.

Volgens Alexander van der Weide, teamleider Ad Didactisch Educatief Professional van NHL Stenden hogeschool, is er veel vraag naar niveau 5 opgeleide lerarenondersteuners voor het primair- en voortgezet onderwijs en instructeurs voor het beroepsonderwijs. De instructeurs voldoen na deze opleiding ook aan de voor hen opgestelde bekwaamheidseisen. “De vraag vanuit het werkveld is als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe associate degree opleiding binnen onze hogeschool.” In september start de opleiding Ad Didactisch Educatief Professional van NHL Stenden.