Leeuwarder microbioloog: kantoorartsen van RIVM en GGD moeten tot de orde worden geroepen

Gepubliceerd op 11 maart 2020 om 10:34

Leeuwarder microbioloog René Woudstra stuurt brieven aan fractievoorzitters Tweede Kamer

Geachte fractievoorzitter,

Met toenemende bezorgdheid volg ik het nieuws omtrent Corona. Wat opvalt is dat het RIVM en de GGD een meer reactief beleid hanteren en veel minder streng dan het Amerikaanse CDC (Center of Disease Control) en andere best practices van andere landen (zoals Israël). De regering verwijst steeds naar deze ‘deskundigen’ van het RIVM en GGD! Jaap van Dissel RIVM/GGD en Rutte (regering) bagatelliseren initiatieven van onder meer ziekenhuizen en organisaties om geen handen te schudden, evenementen af te gelasten etc. Dergelijke maatregelen zouden niet nodig zijn, volg het advies van de ‘deskundigen’! Maar hoe deskundig is het RIVM én is hun coronabeleid wel daadwerkelijk gericht op ‘beter Safe dan Sorry’?

Roel Coutinho (arts microbioloog, epidemioloog,  oud directeur CIB) was zondag 1 maart in het TV programma Buitenhof duidelijk, het Amerikaanse CDC (Center of Disease Control), zijn de besten, als je het hebt over infectiepreventie. Coutinho heeft daar destijds ook een deel van zijn opleiding gevolgd. Dit in tegenstelling tot hun Europese zusterorganisatie  ‘ECDC’; ‘Ze  doen echt wel hun best’. Als je de richtlijnen van de CDC met betrekking tot coronavirus erop naleest ben je verbaasd. Inderdaad ze zijn goed, in ieder geval lijkt het beleid een stuk scherper dan de Nederlandse richtlijnen. Patiënten met luchtwegklachten/symptomen coronavirus worden voor de triage in aparte daartoe ingerichte ruimtes preventief met alle beschermende coronamaatregelen onderzocht en vóór een opname in het ziekenhuis getest op het coronavirus. Als testen niet mogelijk is gaan ze in isolatie. Dit is ongeacht of deze patiënten in risicogebieden zijn geweest. Ook de  beschermende kleding voor de zorgprofessionals, zoals volledig afgedekt lichaam en gezicht  ziet er goed uit. Daarnaast vind je duidelijke voorlichting voor de diverse doelgroepen (thuis, ziekenhuis, etc.) Kortom, het CDC hanteert een proactieve aanpak, waarbij vooral in de beginfase maximaal wordt ingezet, om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk in de kiem te smoren.

Dit in tegenstelling tot de Nederlandse aanpak van het RIVM en GGD waar Nederlandse bezoekers uit besmette gebieden (Noord-Italië) – ook nog eens in tegenstelling tot heel veel andere landen- niet 2 weken in thuisquarantaine hoeven! Nee, van Jaap van Dissel (CIB/RIVM) kunnen we gewoon handen blijven schudden (zoals van Dissel onlangs uitgebreid provocerend in de tweede kamer deed), kunnen evenementen doorgaan, en is controle aan de grens of op Schiphol niet nodig. De boodschap van het RIVM en GGD (het gaat hier vooral om artsen die niet aan het bed van de patiënt staan) is dat we vooral met zijn allen ‘normaal’ moeten blijven doen. Sterker nog in Nederland mogen zelfs mensen afkomstig uit risico gebieden met verkoudheids- en luchtwegklachten, waarvan onduidelijk is of dit het Coronavirus betreft, behalve de maatregel ‘social distance’, gewoon al snotterend, hoestend en proestend naar de supermarkt gaan om daar de omgeving zoals personeel, bezoekers en levensmiddelen (groente, fruit, brood, etc.) te besmetten. Coronavirus lijkt gedurende langere tijd (dagen) in de omgeving, buiten het lichaam,  te kunnen overleven.

Laten we niet vergeten dat voor zover op dit moment bekend 17% van alle ziektegevallen ernstig ziek wordt en met een sterftepercentage van 3,4% dit vele keren hoger is dan bij de gewone griep. Dat de sterfte vooral onder ouderen (>60 jaar) plaatsvindt, of mensen met co-morbiditeit,  lijkt het voor de beleidsmakers en media allemaal minder ernstig te maken, maar dat is natuurlijk niet zo.

Hoezo hanteert het RIVM beleid ‘beter Safe dan Sorry’? Dacht dat het doel van het RIVM en het OMT juist er op is gericht om het proces te vertragen en piekbelasting te voorkomen om op deze manier onder meer de zorgcapaciteit van de Nederlandse ziekenhuizen en IC’s te kunnen waarborgen. Gevolg van het gehanteerde beleid is dat er inmiddels Nederlandse ziekenhuizen (personeel en patiënten) waarvan 3 intensive care-units besmet zijn met het coronavirus, én is het aantal besmettingen binnen ander halve week gestegen van 0 naar 264 en 3 doden! Het Nederlandse beleid lijkt meer reactief dan proactief. Uit interviews met artsen uit China en Lombardije blijkt duidelijk dat alleen een uiterste inspanning, met maximaal inzetten van preventieve maatregelen, er een kans is om snelle verspreiding te voorkomen. Het is verbazend dat de kantoorartsen van RIVM en GGD niet tot de orde worden geroepen door hun collega’s uit de praktijk, zoals longartsen en intensivisten.

Tot slot, informeer de Nederlandse bevolking optimaal om zich goed te kunnen voorbereiden met als gezamenlijk doel om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en zoveel als mogelijk in de kiem te smoren! Laten we het indirecte advies van Coutinho volgen en gebruik maken van de Amerikaanse CDC richtlijnen, maar ook van de ‘best practices’ van andere landen.  Wellicht is er dan sprake van een daadwerkelijke aanpak ‘beter Safe dan Sorry’ te hanteren!. Laten we hopen dat het RIVM beleid niet weer een zoveelste voorbeeld wordt van een  disfunctionerende overheidsorganisatie (Belastingdienst, IND, UWV, CBR etc.).

Ik ben dan ook echt bezorgd, dat door het gehanteerde beleid van het RIVM/GGD de verspreiding van het Coronavirus als een olievlek zich over Nederland verspreidt met alle mogelijke desastreuze gevolgen van dien. Ik heb naar aanleiding van bovenstaande dan ook de volgende vragen aan u als volksvertegenwoordiger:

 1. Waarom is het Nederlandse RIVM beleid zoveel soepeler dan CDC en andere best practice landen (Geen controles grens/Schiphol, geen thuisquarantaine voor mensen uit risicogebieden inclusief Brabant)?
 2. Waarom ontbreekt duidelijke, adequate en transparante voorlichting over het Coronavirus zoals de risico’s, het belang van preventie en het vertragen van het verspreidingsproces? Dit is toch in het belang van ons allemaal?. Sterker nog het beleidsteam, ministers en premier bagatelliseren burgerinitiatieven (geen handen schudden, afzeggen evenementen) en creëren zo een sfeer dat het wel meevalt. De verantwoordelijkheid wordt bij de burger neergelegd maar adequate voorlichting ontbreekt.
 3. Hoe zorg je bij burgers, bedrijven en organisaties awareness omtrent het belang van preventieve maatregelen en de risico’s van Corona?
 4. Waarom ontbreekt gedegen voorlichting per doelgroep?

  Zoals:

  –       Kinderdagverblijven, scholen, zorgcentra voor ouderen (risicogroep), ziekenhuizen, gemeente etc. (zoals expliciet door de CDC beschreven)

  –       Risicogroepen extra maatregelen:

  • Ouderen vanaf 60 jaar;
  • Extra verhoogd risico indien onderliggend lijden (hart- en longpatiënten, hoge bloeddruk etc.;
  • Zwangere vrouwen
  • Patiënten met long- en hartziekten etc.

  –       Waarom ontbreekt dagelijks, liefst meerdere keren informatie over exact in welke plaatsen er Corona is vastgesteld? (dit is een belangrijk punt voor de CDC naar Amerikaanse burgers). Dit is toch voor iedereen van belang, maar met name voor de risicogroepen zodat deze doelgroepen zelf maatregelen kunnen treffen.

  1. Waarom wil het RIVM/GGD niet dat huisartsen eerder op het Coronavirus mogen testen? Terwijl juist in de strijd tegen het Coronavirus meten is weten van belang is! Alleen op deze manier kunnen er wellicht nog adequate maatregelen genomen worden om verspreiding zoveel als mogelijk in te kunnen perken dan wel te stoppen.
  2. Hoezo is het beleid gericht op ‘beter safe dan sorry?’.

  Ik zie uw reactie graag tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Irene Woudstra