Home » Donateurs

Ut nieuws leit op straat mar je mutte ut wel wete te finen

Beste lezer van Liwwadders,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben u als donateur nodig om de journalistieke onderzoekswerkzaamheden voort te kunnen zetten.

In de afgelopen tijd zijn we enkele journalistieke projecten gestart die financiële ondersteuning nodig hebben om specialisten te ondersteunen met hun spitwerk. U heeft ongetwijfeld van hun publicaties vernomen. Zelfs Kamervragen werden er gesteld.

We noemen als voorbeelden:

  • de financiële stand van zaken van de gemeente Leeuwarden (met hulp van enkele studenten van NHL-Stenden),
  • het mislukte project Frijstiper waarmee tonnen euro’s gemoeid waren,
  • het ontbreken van de juiste milieuvergunningen op Vliegbasis Leeuwarden,
  • de handel met grondposities van Leeuwarden, een analyse voor wie bouwen we nu eigenlijk een nieuw stadion voor Cambuur?
    Het is slechts een greep.

Daarnaast belden lezers bij de redactie aan de deur (letterlijk) om hulp. |

  • Daarbij ging het bijvoorbeeld om een kapotte lift in De Anjen,
  • de malheur met verwarmingsinstallaties van woningen in de Van Loonstraat en
  • het plotseling intrekken van subsidie voor hafabra-verenigingen in de dorpen.

We hadden u er graag over willen vertellen tijdens onze donateursbijeenkomst, die helaas wegens de corona-omstandigheden geen doorgang heeft kunnen vinden. We konden u dan ook de complimenten doorgeven van middenstanders en bestuursleden van verenigingen die zich gesteund voelen door Liwwadders.

Met nieuwe journalistieke producties is de redactie al volop in de weer.
We proberen ook voor deze producties weer aan fondswerving te doen, echter de spoeling wordt dun in deze tijden.
Met onze inschrijving op het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bijvoorbeeld vielen we dit jaar buiten de prijzen.

Met uw bijdrage kunnen we stevige slagen maken en een krant en website in de lucht houden. Hopelijk kunnen we daar op een donateursbijeenkomst najaar 2021 verslag van doen!  

Team ‘donateurs’

Alberto Nieman

Sietske Inberg

novum in via situm verum est inveniendum – ut nieuws leit op straat mar je mutte ut wel wete te finen

Comité van Aanbeveling:

Bearn Bilker, publicist

Doet Boersma, directeur Kunstacademie Friesland

Meindert Schroor, sociaal geograaf/historicus


Zoals u allemaal weet is Liwwadders en krant voor onafhankelijke, regionale journalistiek met de nadruk op Leeuwarden en omstreken.
De inhoud van de krant moet geschreven worden, het moet worden gedrukt en verspreid.
Ook de website moet dagelijks bijgehouden worden, de hosting en onderhoud moet voor elkaar zijn.
Om dit allemaal te realiseren is er geld nodig. 
Eén bron van inkomsten  zijn de advertenties in de krant en op de website. Echter is dat meestal niet genoeg.
Daarom vragen wij U een donatie te doen waarbij je bedenkt dat alle beetjes helpen.
Doet U een jaarlijkse donatie van tenminste € 10 dan schrijven wij in in als "VRIENDEN van LIWWADDERS"

U kunt natuurlijk ook een donatie doen zonder lid te worden