Dorpsbelangen vergadert elke eerste maandag van de maand in het Dorpshuis van De Lutte, Erve Boerrigter .

Voorafgaand aan de vergadering, van 18:30 uur tot 19:00 uur, bemand één van ons het DorpsInformatiePunt, de DIP.

Inwoners van De Lutte kunnen binnenlopen voor informatie en opmerkingen.

Vergaderdata 2023

Woensdag 31 mei 2023

juni - geen vergadering

juli - geen vergadering

augustus - geen vergadering

Maandag 4 september 2023

Maandag 2 oktober 2023

Maandag 6 november 2023

Maandag 4 december 2023

Maandag 8 januari 2024

Ben Visschedijk

Voorzitter


Con de Man

Secretaris


Joost Teuben

Penningmeester

José Bossink

Ben Oude Groote Beverborg

André Wantia

Joop Lange