Gemeentebelangen op naar vier zetels

Gepubliceerd op 28 november 2021 om 11:21

Foto: Simon van der Woude

(tekst: advertorial Gemeentebelangen Leeuwarden)

Gemeentebelangen is er klaar voor!

U ziet het goed, wij hebben een nieuw logo.

In april 2018 is er een nieuw bestuur aangetreden dat zich als doel heeft gesteld nieuwe mensen te gaan benaderen om in 2022 met nieuwe gezichten de verkiezingen in te gaan. Dat is ons gelukt. Een andere doelstelling is om de huidige twee zetels te verdubbelen naar 4 raadszetels.

Vrijdag 26 november 2021 zijn de leden akkoord gegaan met de voorgelegde kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. De 18 personen op de kandidatenlijst zullen vanaf eind december/begin januari 2022 een start maken met de campagne. Sikko Klaver (raadslid) zal als lijsttrekker de aftrap geven voor de campagne. Hoe en wanneer laten wij u nog weten.

Op onze kandidatenlijst staan een aantal bekende Liwwadders die met hun achtergrond en kennis zich graag willen inzetten voor de inwoners van Leeuwarden. Uit de stad Leeuwarden zijn dat Jan Dirk van Ravesteijn, Jan Keizer, Christiaan Okkema, Rymie Spithoff en Martin v.d. Meulen. De laatste drie zijn nu al vertegenwoordigd in raad en steunfractie. Ook hebben wij uit de oude gemeente Boarnsterhim iemand bereid gevonden, Auke Kleefstra, zich als kandidaat verkiesbaar te stellen. Auke heeft een ruime politieke ervaring. Daarnaast is de lijst gecomplementeerd met een aantal midden in de samenleving staande jongere en oudere mensen zowel uit de stad als uit de omringende dorpen die een sterk politiek bewustzijn gemeen hebben en een scherp oog voor wat er zich in de samenleving afspeelt.